Přihláška na Soutěž skupin v Ladies show dance


Kontaktní údaje účastníka / zástupce skupiny
Skupina
Jména a příjmení všech tanečníků skupiny včetně přihlašovatele (pokud bude také vystupovat). V případě sňatku uvádějte aktuální příjmení. Jména oddělujte čárkami.
Informace o vystoupení
Popis vystoupení (max. 150 znaků).
Aktuální počet znaků:
Informace o případných pomůckách apod.
Informace k nástupu
Informace k nástupu
Hudba k vystoupení

Zde prosím přiložte soubor s hudbou pro Vaše vystoupení v dané maximální délce a správném formátu. Hudba musí být v podobě, která zazní na akci. Další úpravy skladby nebudou možné.

Délka skladby: minimálně 2,5 minuty a maximálně 4 minuty
Audio formáty: MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer III), nebo MKS (Matroska sound)
Audio kvalita: datový tok minimálně 192kbps

Použijte zápis ve formátu mm:ss (např. 03:30)
Pravidla účasti
 1. Zájemce o vystoupení na akci řádně vyplní a odešle nejpozději do 24. 1. 2024 tento registrační formulář a uhradí startovné.
 2. Hudbu (min 2,5 a max 4 min.) k vystoupení zašle zájemce spolu s touto přihláškou - mějte ji proto připravenou.
 3. Počet soutěžních skupin je omezen, o zařazení do soutěže rozhoduje pořadí, v jakém obdrží pořadatel řádně vyplněnou přihlášku (včetně úhrady startovného.)
 4. Startovné činí 200 Kč/osoba, 400 Kč/osoba při účasti ve 2 a více vystoupeních
 5. Každý vystupující člen skupiny, která splnila pravidla zařazení do soutěže, má do 31. 1. 2024 nárok na 1 diváckou vstupenku na Soutěž za 1 Kč. Zvýhodněnou vstupenku je možné zakoupit přes SMSticket po zadání slevového kódu, který společně s odkazem pro nákup naleznete v propozicích k soutěži.
 6. Celý průběh soutěže je natáčen na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluje soutěžící souhlas s jejich pořízením a postupuje veškerá autorská práva pořadateli soutěže.
 7. Odborná porota bude vyhlašovat 3 nejlepší soutěžící v každé kategorii. Rozhodnutí poroty je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 8. Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránce soutěže.
 9. Změna pravidel bez předchozího ohlášení vyhrazena!
Poznámka k přihlášce
Souhlas s podmínkami pro zařazení do programu Dance of Love

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře:

 1. Dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely projektu Dance of Love v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účinkování na akcích Dance of Love.
 2. Stvrzuji souhlas s použitím fotografií a videonahrávek členů skupiny pořízených v rámci projektu Dance of Love, s jejich umístěním na sociální sítě i s jejich umístěním na nosič a jeho následný prodej. Souhlasím s užitím fotografií a videonahrávek mé osoby pro marketingové účely akce Dance of Love.
 3. Souhlasím se zveřejněním jmen členů skupiny a jména skupiny na webových stránkách akce, na programu, na projekci a na sociálních sítích.
 4. Akce je natáčena na video a je pořizována fotodokumentace. Odesláním přihlášky uděluji souhlas s jejich pořízením a postupuji veškerá autorská práva pořadateli.
 5. Správcem osobních údajů jsou firmy Allstar Group s.r.o., Bronto Production s.r.o., e-mail: info@danceoflove.cz, tel. 266 190 300.
 6. Souhlasím s podmínkami pro zařazení do programu akce / akcí pořádaných v rámci projektu Dance of Love.